Boers Opticien

Lenzencontrole

Bij een lenzencontrole wordt er gekeken of uw sterkte gelijk is gebleven, daarnaast wordt aandachtig gekeken naar de gezondheid van uw ogen en eventuele problemen die zich hebben voorgedaan. Ook wanneer er geen klachten zijn, is het aan te raden langs te komen voor de lenzencontrole. Op die manier bent u eventuele problemen met uw lenzen voor en worden klachten voorkomen! Een lenscontrole  wordt gedaan door een van onze contactlensspecialisten.
Is alles naar wens?

Een lenscontrole bestaat uit verschillende onderdelen. Wij horen graag uw ervaringen en zullen dan ook beginnen met vragen als: Hoe gaat het? Zitten de lenzen lekker? Voldoen ze aan uw eisen? Ervaart u problemen? Uit dit gesprek kunnen wij al veel halen. Onze contactlensspecialist laat u vervolgens plaatsnemen achter de oogcomputer en zal de pasvorm en de kwaliteit van de lens beoordelen.  Uw ogen hebben moeten wennen aan de lens en de contactlensspecialist controleert daarom de aanwezigheid van voldoende traanvocht en de bloedvaten,  de bolling en de weefselstructuur van uw oog. Mogelijke problemen worden zo opgespoord en geven ons informatie over hoe verder te handelen. Wanneer alles prima in orde is, kunt u weer met een gerust hart verder met het dragen van uw lenzen.

Één keer per half jaar

Bij zachte lenzen en nachtlenzen zien wij u graag 1 keer in het half jaar bij ons.  Voor vormstabiele lenzen (harde lenzen) volstaat een controle van 1 keer per jaar.  Wanneer u last heeft of problemen ervaart, zien wij u natuurlijk wel graag eerder terug! Beter een keer meer gecheckt, dan een keer te laat gekeken.

Door de keuring

Is alles in orde? Dan kunt u gerust weer verder gaan het dragen van uw lenzen. Zo nodig bestellen wij een nieuw paar of een nieuwe voorraad voor u. Mocht er een nieuwe sterkte of passing nodig zijn, dan gaan we weer samen met u op zoek naar de beste lens geschikt voor u. Een controle zachte contactlenzen voor onze lenzenklanten is altijd gratis. Aan een lenzenaanpassing kunnen kosten verbonden zijn. Voor een controle/aanpassing harde contactlenzen kunnen kosten in rekening gebracht worden. Neem contact met ons op als u vragen heeft voor onze contactlensspecialisten of voor een afspraak voor uw lenzencontrole.